Content1 | col2

Kalkstein

Skapt av sand og skjell

Kalkstein, som også kalles krittstein, er en sedimentær bergart som består av svært finkornet kalk- og leireslam, samt fragmenter av snegleskall og skjell.

Ölandssten

 06.05.2013 Ölandsstenen er en svensk kalkstein som egner seg utmerket til å skape karakter og atmosfære, og som samtidig er svært slitesterk. Les mer »