Content1 | col2

Marmor

Den "skinnende steinen"

Marmor er en bygningsstein som er mye brukt i Europa, både ute og inne. Grekerne kalte den "marmaros", som betyr skinnende stein. Marmor oppstår når kalkspat eller dolomitt smelter og forsteines igjen, og er altså en metamorf bergart. Den kan ha sine begrensninger i forhold til overflater og klimatiske forhold, men gjennom JOGRA og våre marmorprodusenter har du tilgang til kunnskap slik at marmor blir et trygt valg i dine prosjekter.