Content1 | col2

Skifer

Myk men sterk - formet gjennom millioner av år

Skifer er lag av sand, leire og grus som under høyt trykk i millioner av år har blitt forsteinet. JOGRA leverer store mengder skiferprodukter til kunder over hele landet, i form av heller og fliser, og som forblending til trapper, murer og vegger. JOGRA leverer hovedsakelig 3 typer skifer: Ottaskifer, Altaskifer og Oppdalskifer.

Oppdalskifer

 28.02.2013 Man tror at Oppdalskiferen kan være så gammel som 750 millioner år, og det er nesten som man føler jordens langsomme utvikling over millioner av år når man går på den.  Les mer »

Ottaskifer

 21.03.2013 I steinbrudda i fjellene øverst i Gudbrandsdalen brytes den mørke fylittskiferen vi kaller Ottaskifer, en bergart med århundrelange tradisjoner i Norge.  Les mer »

Altaskifer

 21.03.2013 Vest-Europas største skiferforekomst ligger i fjellene omkring Altafjorden. Siden 1850-årene har kvartsittskifer blitt tatt ut fra steinbruddene her.  Les mer »