Content1 | col2

Granitt

Hentet ut fra egne steinbrudd

Granitt er vulkansk bergart som blir til ved at magma trenger seg fram fra jordens indre, kjøles ned i store kammer og størkner til fast fjell over titusener av år. JOGRA er den eneste komplette natursteinleverandøren i Norge som henter ut granitt fra egne steinbrudd.

Iddefjordsgranitt

 21.03.2013 Ved steinbruddet vårt på Skriverøya i Iddefjorden utenfor Halden henter vi ut iddefjordsgranitt. Dette er en finkornet og jevn granitt som består av kvarts, feltspat og glimmer. Fargen er gråhvit med noen korn i svart og grått.  Les mer »

Røykengranitt

 22.03.2013 På Spikkestad i Røyken ligger steinbruddet hvor vi tar ut røykengranitt. Den er noe mer grovkornet enn iddefjordgranitten, og har et fargespill i lys brunrødt eller gråhvitt, ofte med grønne eller hvite krystaller. Les mer »