Content1 | col2

Nedre Foss Bypark (Grünerparken)

Nedre Foss Bypark (Grünerparken) ved Akerselva er en av Oslos største byparker, og er godt tilrettelagt for sport og lek. Parken inneholder en variasjon av heller, gatestein, asfalt og fallunderlag. Parken inneholder mange dekorative og funksjonelle elementer, som trapper i ulike former, store steiner, innhuggede illustrasjoner, buer i stein, renner for vann og godt integrert lekeapparater.

Fakta: Nedre Foss Bypark (Grünerparken)

Utførende anleggsgartner: Agro Anlegg AS
Landskapsarkitekt: Norconsult
Byggherre: Oslo Kommune Bymiljøetaten