Content1 | col2

Teglverksdammen

Teglverksdammen er utformet som et vakkert parkanlegg og skal være en berikelse for området. I tilknytning til vannanlegget er det bygget gang- og sykkelvei og broer med belysning, samt grøntanlegg med stier, grill og sitteplasser. Hovinbekken skal forsterke det blå-grønne preget i bydelen, og bidra til å ta hånd om økte nedbørmengder som følge av klimaendringene. Vannkvaliteten i bekken er påvirket av byens aktivitet og kan tidvis være dårlig. Vi har derfor bygget Teglverksdammen som et naturbasert anlegg for å bedre kvaliteten på vannet. Steinfilter, siv, vannplanter og åpne vannspeil skal bidra til å filtrere vannet, sedimentere partikler og bryte ned forurensning slik at vannkvaliteten bedres videre nedover mot Ensjøbyen.

Fakta: Teglverksdammen

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Byggherre: Oslo Kommune, Bymiljøetaten
Utførende entreprenør: Steen & Lund AS