Content1 | col2

Råde, 2013

Råde stasjon

Råde stasjon har kantstein, gatestein og murer av råkilt Iddefjordsgranitt. Detaljene i granitt skaper en naturlig ramme rundt området og hever det visuelle inntrykket.

Fakta: Råde stasjon

Landskapsarkitekt: SWECO
Byggherre:
Jernbaneverket
Utførende anleggsgartner:
Stensetting AS