Content1 | col2

Son, 2013 - 2014

Son torg

Torget i Son er dekket med gatestein og heller, trinn og kanter av Iddefjord granitt.

Fakta: Son torg

Landskapsarkitekt: Berg & Dyring AS
Byggherre: Vestby Kommune
Utførende anleggsgartner: Park & Anlegg AS