Content1 | col2

Nesbyen, 2013

Flomsikring Rukkedøla

For å sikre et flomutsatt Nesbyen kommunesentrum mot en ekstrem 200-årsflom fra Hallingdalselva og Rukkedøla, og dermed oppheve det gjeldende bygge- og deleforbudet, har kommunen gjennomført flomsikring ved hjelp av norsk iddefjordgranitt fra JOGRA. Stein som skal benyttes til flomsikring må ha store dimensjoner for å kunne stabilisere elementene som skal sikres. Spesielt fundamenter er utsatt i flom. Derfor ble store steinblokker fraktet fra JOGRAs steinbrudd på Skriverøya ved Halden til Nesbyen, og tilpasset og sammenføyd på stedet, av steinhoggere og maskinkjørere. 

Natursteinanlegget er i dag et vakkert visuelt kjennetegn i Nesbyen sentrum, og har fått stor positiv oppmerksomhet i lokalsamfunnet, spesielt etter at det ble lyssatt av kommunen. Anlegget har også positive miljøeffekter, da en fisketrapp hugget i stein på stedet, sikrer bedre gyteforhold for ørreten i Hallingdalselva.

Flomsikringsanlegg vil bli ferdigstilt våren 2014, og har vært et vellykket prosjekt, med nært og godt samarbeid mellom hovedentreprenør (Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), landskapsarkitekt Sikkeland, Nes kommune, anleggsgartnerfirmaet Decentia og JOGRA. 

Fakta: Flomsikring Rukkedøla

Landskapsarkitekt: LinkLandskap AS – landskapsarkitekt Thormod Sikkeland
Byggherre: Nes kommune i Buskerud
Utførende anleggsgartner: Decentia AS