Content1 | col2

Fredrikstad, 2013

Blomstertorvet, Litteraturhuset

Blomstertorvet ved Litteraturhuset i Fredrikstad har fått et moderne tilpasset utemiljø. 

Sentralt på torvet, som er dekket med heller i brun/beige/rødlig granitt, er et stort, grønt område med sittekant rundt. Her finnes også trapper, mur, gatestein og taktile belegg. 

Hovedbelegget er kinesisk granitt av typen G363, og for de taktile varsel- og retningsindikatorene er det brukt G654. Det er også montert uplights i hellene for å gi stedet en hyggelig og lun atmosfære på kveldstid. 

JOGRA har vært både leverandør og rådgiver sammen med utførende anleggsgartner på dette prosjektet.

Fakta: Blomstertorvet, Litteraturhuset

Landskapsarkitekt: Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS
Byggherre: Fredriksborg Eiendom og Fredrikstad Kommune
Utførende anleggsgartner: Stensetting AS