Content1 | col2

Oslo, 2010-

Bjørvika, infrastruktur

Bjørvika er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge noensinne. De kommunale gatene er belagt med heller, belegg og gatestein.

Fakta: Bjørvika, infrastruktur

Utførende arbeide: Braathen Landskapsentreprenør AS
Landskapsarkitekt: SLA
Byggherre: Bjørvika Infrastruktur AS