Content1 | col2

Oslo, 2012:

Vikatrappa

Vikatrappa har fått en grundig restaurering slik at både pynter opp i bybildet og oppfyller krav om universell utforming. Trappa har trinn i lys granitt med innlagt mørk granitt i trappeneser. Det er benyttet taktile belegg, ledelinjer og varselindikatorer, samt håndløpere med innfelt lys.

Fakta: Vikatrappa

Utførende arbeide: NCC Construction AS
Landskapsarkitekt: LINK Arkitektur Landskap
Byggherre: Oslo Kommune Bymiljøetaten