Content1 | col2

En svært populær bygningsstein

Røykengranitt

På Spikkestad i Røyken ligger steinbruddet hvor vi tar ut røykengranitt. Den er noe mer grovkornet enn iddefjordgranitten, og har et fargespill i lys brunrødt eller gråhvitt, ofte med grønne eller hvite krystaller.

På Spikkestad i Røyken ligger steinbruddet hvor vi tar ut røykengranitt. Den er noe mer grovkornet enn iddefjordgranitten, og har et fargespill i lys brunrødt eller gråhvitt, ofte med grønne eller hvite krystaller.

Bergarten består hovedsakelig av alkalifeltspat, biotitt, plagioklas og ganske mye kvarts.

Røykengranitten brukes mest som bygningsstein til vegger, trapper, gulvplater, kanter og lignende.


Fakta: Røykengranitt

Materiale: granitt
Densitet: 2,57 g/cm3
Trykkfasthet: 206,5 Mpa
Bøyefasthet: 11,2 Mpa
Vannabsorbsjon: 0,44% vekt