Content1 | col2

Gyldne regler for gatesteinsetting

Skal du sette gatestein? Pass på å følge disse enkle rådene.
 • All gatestein skal settes KNAS, om ikke annet er sagt.
 • All gatesteinbelegg bør avsluttes mot faste kanter satt i betong eller lignende
 • Buen bør bestandig gå mot fallet. Dette gjelder alle hovedmønster. Rettsetting bør gå på tvers av fallet.
 • Buebredden varierer mellom 1.00 m og 1,50 m. Ved bruk av vanlig smågatestein 80 mm til 120 mm.
 • Ideell buebredde er fra 1,20 m  til 1,30 m.
 • Det skal bestandig avsluttes med halv bue mot rett kant. Unntaket blir i kurver og ved diagonal setting.
 • Overhøyden bør være fra 10 mm - 20 mm. avhengig sv steinmjøl/sand som settesand.
 • Diagonalen på steinen ytterst i buen, skal være lik bredden på steinen midt i buen.
 • Pass på at det ikke er store gjennomgående fuger i buene.
 • Fallet på gatestein bør ikke være mindre enn 1: 40, for å få god avrenning. Se gamle gater, også sterkt sidefall.
 • Man bruker brosteinshammeren og skraper vekk unødig sand, setter gatesteinen på riktig sted og gir den et lett slag med brosteinshammeren til den er i riktig høyde.- dvs. i den høyden gatestein skal ha før vibrering.

Reglene er hentet fra læreboken "Setting av brostein" av John Sikkeland og Knut A. Thorvaldsen