Content1 | col2

Generelt om gatesteinsbelegg

Alle mønstre bør avsluttes mot faste kanter, vegger, murer, kantstein eller andre kantavslutninger satt i betong.

Man bør i størst mulig grad kappe gatestein mot en annen hel rekke av gatestein som avslutning - dvs. smågatestein bør avsluttes mot kanter, kummer og lignende med hel stein. Ligger det en kum eller lignende i belegget, bør det settes en sirkel rundt kumlokket før tilkapping skjer. Denne ringen kan gjerne settes i betong i riktig høyde med en gang. Husk 2-3 mm overhøyde til kumristen.

Skal det settes gatestein inntil prefabrikerte overvannsrenner eller lignende, skal disse settes i betong og med 2-3 mm overhøyde.