Content1 | col2

Materialer

Naturstein i granitt og skifer

Naturstenskompaniet leverer naturstein av flere bergartstyper, herunder skifer, granitt, kalkstein og marmor. Naturstein gir mange muligheter, men også noen begrensninger. Snakk derfor med oss tidlig i planleggingsfasen, så vil vi kunne gi deg gode råd i materialvalget.

Granitt

Mer informasjon 28.02.2013 Granitt er overlegen når det gjelder å tåle ekstreme påkjenninger, klimatiske som mekaniske. Den er upåvirket av frost, forurensninger og salter og har ekstrem god slitestyrke. Kantstein i granitt er vedlikeholdsfri så fremt grunnarbeid og montering er utført forskriftsmessig.

Skifer

Mer informasjon 28.02.2013 Skifer tilhører de sedimentære og metamorfe bergarter og tas ut i blokker og kløves etter naturlig kløvflater til flis, plater og heller. Av metamorfskifer finner en tre hovedtyper: Kvartskifer, glimmerskifer og fylittskifer.

Marmor

Mer informasjon 25.04.2013 Marmor er en bygningsstein som er mye brukt i Europa, både ute og inne. Den metamorfe bergarten oppstår når kalkspat eller dolomitt smelter og forsteines igjen. Marmor kan ha sine begrensninger, men vi har kunnskapen som gjør marmor til et trygt valg i dine prosjekter.


 

Kalkstein

Mer informasjon 06.05.2013 Kalkstein, som også kalles krittstein, er en sedimentær bergart som består av svært finkornet kalk- og leireslam, samt fragmenter av snegleskall og skjell. Blant de mest populære typene vi fører er Ölandsstenen, som hentes ut i Sverige.